Thursday, 30 August 2012

TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU


1.0   TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU

Modifikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi pelaziman. Guru-guru boleh menggunakan banyak teknik untuk memodifikasikan tingkah laku murid-muridnya. Guru-guru perlu menggunakan satu sistem pengurusan tingkahlaku bermasalah dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkahlaku bermasalah di dalam bilik drajahnya. Tujuan teknik modifikasi tingkah laku ialah mengaplikasikan ganjaran peneguhan (hadiah/dendaan) untuk mengurangkan atau menghapuskan tingkah laku bermasalah atau mengajar murid respon-respon yang baru. Berikut ialah huraian pelbagai teknik yang sesuai digunakan untuk perlaksanaan program modifikasi tingkah laku murid-murid di sekolah.

1.1   Peneguhan

Ø Positif dan peneguhan Negatif
Menurut Skinner ( 1930 ), tingkah laku boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai yang diberi sebaik saja wujunya tingkah laku operan itu. Peneguhan boleh berupa positif dan negatif.

Ø  Peneguhan Positif

Guru-guru yang mahir selalu menggunakan ganjaran yang efektif dan ganjaran yang sesuai (stimulus) untuk meningkatkan respon positif. Ganjaran ini boleh berlaku dalam bentuk hadiah materialistik atau dalam bentuk penerimaan sosial di dalam bilik darjah. Peneguhan positif ialah satu proses di mana guru-guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki/ mengubah tingkah laku murid-muridnya. Peneguhan positif juga berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu mengulangi tingkah laku berulang-ulang. Terdapat dua jenis ganjaran/ peneguhan positif iaitu:
i)             Ganjaran primer ( susu, makanan, gula-gula)
ii)            Ganjaran terlazim (bintang, token, markah tinggi, penerimaan sosial dan sentuhan, perkataan (lisan dan bertulis), permainan dan aktiviti, ekspresi dan wajah guru (muka atau badan).
Dalam peneguhan sosial, seorang guru boleh melafazkan kata-kata pujian seperti berikut:
“saya suka cara kamu melaksanakan kerja awak dalam aktiviti berkumpulan,”
“sangat bagus, itu adalah satu soalan yang baik.”
Memberi pujian (memberitahu murid-murid yang lain atau menyebut nama murid-murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik semasa perhimpunan sekolah); dan memuji kebolehan murid-murid kepada ibu bapa. Peneguhan positif yang lain adalah motivasi dan sentuhan serta penggunaan perkataan-perkataan inspirasi yang boleh meningkatkan atau mengubah tingkah laku murid-murid. Beberapacontoh peneguhan positif yang boleh digunakan oleh guru ialah:
i)             Murid di suruh untuk menjadi pembantu guru;
ii)            5 hingga 10 minit aktiviti bebas (muri-murid boleh membuat apa sahaja aktiviti yang mereka suka);
iii)           Guru menulis nota pujian kepada ibu bapa murid;
iv)           Murid diberikan masa bebas untuk pergi ke perpustakaan
v)            Murid diberikan peluang menjadi ketua aktiviti kumpulan;
vi)           Murid mendengar cerita yang dirakan oleh guru;
vii)         Murid mendapat senyuman daripada guru setelah memberi respon yang betul;

Ø  Peneguhan Negatif

Jikalau peneguhan positif tidak berkesan, maka guru-guru perlu menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti dendaan, memarahi murid, menggunakan kata-kata kesat atau menyuruh mereka menjalani ‘time out’. Peneguhan negatif berfungsi mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi  supaya tingkah laku positif dapat dikuatkan lagi. Peneguhan negatif meningkatkan kemungkinan berlaku sesuatu respon. Guru-guru juga boleh menggunakan peneguhan negatif untuk meningkatkan kemungkinan berlaku sesuatu tingkah laku yang positif. Jika peneguhan positif masih tidak berkesan, guru-guru perlu menggunakan kaedah disiplin yang lebih tegas seperti menghantar murid-murid bermasalah kepada guru disiplin.

1.2   Denda dan Peneguhan

Dendaan/hukuman adalah satu lagi teknik modofikasi tingkah laku yang boleh ditadbirkan kepada murid-murid untuk mengawal tingkah laku negatif. Hukuman merupakan stimulus yang dapat mengurangkan kekerapan frekuensi satu respons. Jester itu, hukuman efektif dalam mengurangkan tingkah laku negatif. Denda dilakukan unuk mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini berulang. Dengan erti kata lain ialah menghentikan perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik daripada dilakukan lagi. Ia biasanya hanya memberi kesan yang singkat sahaja. Apabila individu terlupa, ia akan mengulangi semula perbuatan atau tingkah laku tersebut. Semua hukuman harus dimaklumkan kepada murid-murid dan pihak sekolah dan mesti menentukan bahawa sesuatu hukuman itu dilaksanakan sekiranya guru telah menyatakannya kepada murid-murid semasa memodifikasi tingkah lakunya. Beberapa contoh dendaan yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah seperti berikut:
i)             Dimarahi oeh guru, guru disiplin dan Guru Besar;
ii)            Diberikan amaran;
iii)           Hukuman dengan membuat kerja di kawasan sekolah seperti mengutip sampah atau mencuci tandas;
iv)           “time out” sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah;
v)            Di hantar ke bilik Guru Besar;
vi)           Dan ibu bapa murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah di suruh datang ke sekolah untuk membincangkan masalah murid tersebut.

Peneguhan pula sekadar memberi dorongan agar tingkah laku yang diingini atau sebaliknya berfungsi dengan sebaiknya.

1.3   “Reverse Psychology”

“Reverse psychology ialah satu teknik modifikasi tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk mendapatkan tingkah laku yang dikehendaki daripada murid-murid di dalam bilik darjah. Ia sangat berkesan dengan murid-murid yang berkeyakinan diri, murid-murid yang degil dan mempunyai konsep kendiri yang tinggi. Ia adalah kaedah menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkah laku negatif kepada positif. Ia bertujuan agar murid-murid dapat melupakan tingkah laku negatif dan beralih kepada tingkah laku positif. “Reverse psychology” berlandankan prinsip di mana guru-guru akan membuat satu tindakan yang berlainan daripada tindakan-tindakan biasanya. Sebagai contoh, jika seseorang guru ingin muridnya diam, beliau mungkin mengatakan sesuatu seperti berikut, “ Teruskan dan buat bising sekuat yang anda semua boleh” dalam suara yang kuat dan tegas. Murid-murid akan memahami maksud sebenar yang ingin diperkatakan oleh guru ialah untuk mereka diam dengan serta merta kerana mereka mengetahui guru tidak bermaksud apa yang beliau lafazkan. Prinsip-prinsip “reverse psychology” dipaparkan dalam situasi berikut:
Guru :”saya pasti yang awak tidak dapat membuat soalan matematik yang susah kerana ia perlukan seseorang yang mahir.”
Murid bermasalah :”Tentu saya boleh.”
Guru :” saya minta maaf, tetapi anda tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan,”
Murid :”Ok, cikgu, lihat apa saya boleh buat!
Murid bermasalah :”Saya tidak bersedia untuk membuat matematik!
Guru:”Oleh kerana anda telah mengatakannya, saya pon tidak bersedia. Saya rasa kita perlu tunggu dan harus mengenali diri kita dengan lebih rapat sebelum kita membuat sebarang soalan matematik!
Murid bermasalah: Saya bersedia sekarang juga!

Dalam pengaplikasian teknik ini, guru-guru mesti sangat spesifik dalam menetapkan matlamat tingkah laku yang perlu dicapai oleh murid-murid mereka. Contohnya, untuk seseorang murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah di mana dia selalu bergerak dalam bilik darjah, guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai ” Berhenti bergerak di dalam bilik darjah.” akan tetapi, guru akan terus mengejek murid tersebut untuk berjalan dan berlari lebih di dalam bilik darjah. Akhirnya, murid akan memahami makna sebenar guru ialah untuk duduk denagn diam dan menumpukan perhatian pada pengajaran guru.


1.4   Shaping

Shaping merupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur. Prinsip shaping ditakrifkan sebagai satu usaha memberikan ganjaran kepada murid setiap kali dia semakin hamper kepada sesuatu matlamat tingkah laku yang telah ditetapkan oleh guru. Dalam teknik modifikasi ini, ganjaran yang ditawarkan oleh guru menjadi semakin besar apabila murid bergerak hampir ke arah pencapaian matlamat tingkah laku yang telah ditetapkan. Jika murid secara progresif dapat mencapai objektif tingkah laku positif yang telah ditetapkan oleh guru, guru akan terus menyediakan ganjaran/ hadiah yang lebih besar sehingga tingkah laku bermasalah terus berhenti.
Dalam pengaplikasian teknik ini, guru juga mesti sangat spesifik dalam menetapkan matlamat tingkah laku yang perlu dicapai oleh murid. Contohnya, untuk murid yang mempunyai masalah tingkah laku yang mana dia selalu bercakap-cakap dengan kawannya di dalam bilik darjah, guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai “ berhenti bercakap di dalam bilik darjah.” Jika murid Berjaya mencapai matlamat ini, guru menawarkan ganjaran yang lebih besar secara progresif (sedikit demi sedikit) kepadanya sehinggalah tingkah laku bermasalah itu hapus.

1.5   Token Economy

Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit, markah, peratus. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid. Guru-guru boleh menggunakan system token untuk mengawal tingkah laku murid-muridnya supaya mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran tanpa apa-apa gangguan. Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku positif, dia akan diberikan satu token oleh guru. Satu contoh token terdiri daripada kad-kad berwarna yang mempunyai nilai-nilai yang spesifik. Sebagai contoh, kad biru diberi 5 markah, kad merah diberi 10 markah dan sebagainya. Apabila murid-murid mencapai markah yang ditetapkan oleh guru, mereka dapat menukarkannya untuk hadiah yang telah ditetapkan oleh guru. Sebagai contoh, jika murid Berjaya mengumpul 100 markah, dia akan diberikan satu kotak pensil warna oleh guru. Ini akan memotivasikan murid untuk terus menunjukkan tingkah laku positif untuk memiliki kotak pensil warna tersebut.
Sebelum melaksanakan teknik ini, guru-guru mesti memastikan aspek-aspek yang berikut:
-Tingkah laku yang dikehendaki
-Ganjaran yang ditawarkan
-Jenis token
-Bagaimana token akan diperuntukkan
-Berapa banyak token yang akan diberikan sekiranya murid mencapai tingkah laku yang dikehendaki.

Kajian terkini menunjukkan bahawa teknik token ekonomi sangat berkesan dalam mengurangkan masalah ponteng sekolah. Murid sekolah yang suka berponteng diberikan token oleh guru setiap hari yang dia menghadiri awal ke sekolah. Teknik ini akan memotivasikan murid tersebut untuk menghadiri sekolah awal setiap hari untuk mengutip tokennya. Walau bagaimanapun, dalam jangka masa yang panjang, guru-guru mesti mengimplementasikan system di mana setiap kali tingkah laku positif telah dicapai, token yang diberikan kepada murid-murid akan dikurangkan sedikit demi sedikit.



Respons Memperoleh Tokens
Respons
Kriteria
Bil. Tokens
Membaca
1 jam
1
Membaca
1 ½ jam
2
Membaca
2 jam
4
Mengarang
100 perkataan
1
Mengarang
150 perkataan
3
Mengarang
200 perkataan
5
Tugasan
1
2
Tugasan
2
4
Tugasan
3
6



Menebus nilai tokens
Peneguh
Bil. tokens

1 CD yang diingini
30

Menonton wayang
50

Makan malam di restoran
100

Makan angin pada hujung minggu
500


Jadual 1 : token economy untuk membentuk tingkah laku pembelajaran

 

1.6   Kontrak ( Lisan atau Bertulis )

Satu lagi teknik memodifikasi tingkah laku yang boleh diamalkan oleh guru ialah kontrak bertulis. Kontrak tingkah laku ini boleh dibuat secara lisan atau bertulis. Ia terdiri daripada satu persetujuan di antara guru dengan murid selepas guru membuat perbincangan berkaitan dnegan murid tersebut. Jika kontrak dibuat secara bertulis, seorang murid mesti menandatangani kontrak ini dan jika dia melanggarinya, dia mesti menjalani hukuman yang telah ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Jika murid dapat melakukan tingkah laku yang lebih baik dan prestasi kerja yang lebih tinggi, dia akan diberikan ganjaran yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
Kontrak ini mestilah dibuat dalam bentuk mudah kerana ia melibatkan murid-murid sekolah. Satu faedah teknik ini ialah murid-murid akan menunjukkan tingkah laku yang lebih baik kerana pandangan dan pendapat mereka diambil secara serius oleh guru dalam kontrak ini. Langkah terakhir dalam penulisan kontrak ini ialah ia perlu ditandatangani oleh kedua-dua pihak (guru dan murid). Semua penerangan tentang jenis ganjaran atau jenis hukuman yang akan diberikan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak. Ia juga mengandungi butiran-butiran seperti penalti, tempoh kontrak berlangsung serta cara-cara menilai sama ada tingkah laku positif yang ditetapkan dicapai ataupun tidak. Melalui cara ini ia dapat memodifikasikan tingkah laku negatif kepada positif secara perjanjian lisan atau bertulis.


1.7   Time – out


“Time-out” merupakan satu teknik modifikasi tingkah laku di mana guru mengalihkan seseorang murid daripada persekitaran di mana tingkah laku negatif berlaku sebagai satu cara untuk mengurangkan atau menghapuskan tingkah laku negatif tersebut. Dalam teknik ini, jika murid menunjukkan tingkah laku seperti yang dikehendaki oleh guru, mereka akan dihantar ke satu lokasi yang telah ditetapkan oleh guru, seperti ke satu sudut di dalam bilik darjah di mana murid tersebut akan menghadap dinding atau dihantar ke bilik lain. Dalam teknik “time out”, jika seseorang murid tidak dapat mengawal dirinya, dia akan dikeluarkan dari tempat bermasalah dan dibiarkan bersendirian di satu sudut di dalam bilik darjah. Bila kelakuan murid menjadi lebih positif, dia dibenarkan duduk balik di tempatnya di dalam bilik darjah.
“Time-out” sanagt berkesan untuk murid-murid yang berumur diantara 4 hingga 12 tahun. Masa yang diperuntukkan untuk duduk dalam masa “time-out” biasanya di antara 1 hingga 10 minit bergantung kepada darjah keseriusan masalah tingkah laku murid tersebut. Selepas sesi “time-out” guru-guru perlu menerangkan kepada murid-murid mengapa dia telah diberikan hukuman tersebut.

1.8   Peniruan/modeling

Peniruan/modeling juga dikenali sebagai pembelajaran pemerhatian. Kanak-kanak mempunyai banyak respon positif dan negatif daripada pemerhatian terhadap orang lain. Justeru itu, modeling adalah satu teknik modifikasi tingkah laku di mana guru-guru menetapkan satu tingkah laku yang baru di kalangan murid bermasalah dengan menyuruh murid ini membuat pemerhatian terhadap murid-murid lain yang sedang menunjukkan tingkah laku yang positif. Selepas membuat pemerhatian, murid-murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah di suruh untuk membuat simulasi atau “role play” mengenai keadaan yang diperhatikannya supaya murid tersebut dapat menunjukkan tingkah laku positif yang sama. Teknik modofikasi tingkah laku ini sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak. Teknik ini boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid cara betul untuk bercakap dengan orang dewasa serta tidak menggunakan kata-kata yang kesat. Cirri-ciri penting teknik modeling:

-       Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan pemerhatian
-       Pemerhati akan melihat hubungannya dengan model daripada aspek umur, jantina dan status
-       Pemerhati akan menilai kegunaan dan faedah dalam meniru sesuatu tingkah laku
-       Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan
-       Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya dengan baik


1.9   Kawalan Kendiri

Tingkah laku ini merujuk kepada kebolehan individu mengawal tingkah laku sendiri. Ia dilakukan seperti berikut :-

a)    Menentukan tingkah laku yang ingin dimodifikasikan
b)    Mengumpulkan data
c)    Merancang program tindakan
d)    Menilai program
e)    Menamatkan Program

1.10      Pengasingan

Pengasingan ialah satu teknik modifikasi tingkah laku di mana murid-murid di suruh keluar daripada bilik darjah atau di masukkan dalam kelas detensi untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh guru. Satu konsep penting dalam teknik pengasingan ialah guru membiarkan tingkah laku murid yang bermasalah negatif dengan tidak memberi apa-apa perhatian padanya. Teknik ini berdasarkan andaian bahawa tingkah laku yang tidak diteguhkan akan terhapus dengan sendirinya. Dengan mengabaikan atau tidak mengendahkan sesuatu tingkah laku yang negatif secara konsisten, tingkah laku tersebut akan terhapus dengan sendirinya.
            Teknik ini adalah sesuai apabila murid-murid tidak menunjukkan tingkah laku yang positif walaupun telah diingatkan oleh guru beberapa kali. Dalam teknik ini guru-guru tidak akan memberikan perhatian kepada murid tersebut sehingga murid tersebut mengikuti arahan guru. Bila guru-guru marah murid, masalah itu di arah balik kepada puncanya iaitu murid. Jika murid-murid tidak mengikut arahan guru, maka pengasinagn ke kelas detensi disyorkan. Pengasingan juga boleh dikaitkan kepada masalah kebimbangan perpisahan iaitu satu keadaan psikologikal di mana individu mempunyai kebimbangan berlebihan bila terpisah dengan ibubapa atau penjaga yang disayangi. Contohnya, masalah ini biasanya sangat serius semasa kanak-kanak berdaftar untuk pendidikan pra sekolah. Pada tahap ini, guru-guru menghadapi masalah besar dalam mengendalikan murid-murid yang tidak dapat berpisah dengan ibu bapa mereka. Guru-guru boleh memodifikasikan tingkah laku perpisahan dengan membuat murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah ini untuk melatih mengalami perpisahan untuk masa yang singkat dan kemudian meningkatkan masa tersebut secara beransur-ansur mengikut tahap toleransi murid. Guru-guru juga mesti memuji murid tersebut bila dia dapat menunjukkantingkah laku yang positif semasa ketiadaan ibu bapa mereka. Biasanya teknik ini akan mengalakkan kanak-kanak untuk menyesuaikan diri kepada rutin pra sekolah.


2.0 IMPLIKASI PENGURUSAN TINGKAH LAKU KE ATAS PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Implikasi utama dalam melaksanakan satu program modifikasi tingkah laku ialah ia dapat membawa peningkatan dalam pencapaian akademik, kompetensi sosial dan iklim sekolah yang lebih kondusif. Selain itu, ianya juga merupakan satu cara untuk mendapatkan pencapaian akademik yang lebih tinggi daripada murid-murid yang bermasalah serta meningkatkan penglibatan murid-murid bermasalah dalam perbincangan kelas.
Melalui program modifikasi tingkah laku, motivasi intrinsik murid-murid juga dapat dipertingkatkan di mana mereka tidak mengharapkan lagi ganjaran kebendaan untuk menunjukkan tangkah laku yang positif. Oleh itu, dengan mengawal bilik darjah termasuk mengurus tingkah laku bermasalah akan menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jika ia tidak diambil dengan serius walaupun persediaan dibuat dengan baik objektif pengajaran dan pembelajaran tidak akan tercapai. Guru harus bertanggungjawab mengenalpasti tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh murid semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dengan ini sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih lancar dan apa yang ingin disampaikan pada hari tersebut mencapai objektifnya.
Pengawalan bilik darjah adalah penting semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Oleh itu, guru harus mempunyai ilmu dalam pengurusan tingkah laku bermasalah bagi murid-murid sekolah rendah supaya tidak menimbulkan sebarang masalah semasa guru mengajar. Menggunakan pelbagai teknik yang telah disebut, guru boleh memilih jenis teknik yang ingin digunakan sama ada peneguhan, dendaan, reverse psychology, shaping, token economy, kontrak, time out, modeling, kawalan kendiri, pengurusan kendiri dan sebagainya bersesuaian dengan masalah murid tersebut. Dengan ini pembelajaran adalah lebih berkesan.
Justeru itu, program modifikasi tingkah laku dapat menolong menukar persekitaran sekolah, dengan menggantikan tingkah laku negatif kepada positif. Pada masa yang sama, ia juga menolong meningkatkan kepuasan intrinsik murid-murid serta menolong guru-guru mencapai tingkah laku yang dikehendaki daripada murid-murid mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


Hasil nukilan
MARNIYATI  BT MAMAT NOOR
DPLI MT/PM 2012


No comments:

Post a Comment